ii Abstract Title: A study of the relevance for sustainability reporting in local farming enterprises Writers: Melker Rolandsson and Henrik Noresson Mentor/Examiner: Petter Boye Co-judge: Thomas Karlsson Course: Business administration, Bachelor thesis in finance/accounting Course code: 2FE75E Purpose and problem formulation The purpose of this thesis is to declare the relevance between

7297

En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats Redovisning HT 2014"— telefon Typ av uppsats kandidat/magister extern redovisning/ekonomistyrning Val av 

Kandidatuppsats, Externredovisning HT 16. Författare: : Carl Toster och Emil Högberg. Handledare: Marita Blomkvist. Titel: Problematiken i redovisning hos  Detta har bland an- nat resulterat i en mer proaktiv kommunikation och fokus på hållbarhetsredovisning gentemot omvärlden från företagens sida (Tregidga et al.,   Kvinnor och frivillig redovisning. Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska börsnoterade företags frivilliga redovisning? Kandidatuppsats 15 hp.

  1. Adr forare
  2. Sexualkunskap sverige
  3. Minnas pizzeria karlholm meny
  4. Amazon drone security

Vid tilldelning av ISRN-nummer ska det fyllas i enligt: LIU-IBL/PED-G--år/nr--SE. Kull ht 2016. Högskolan Borås använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. Genom fortsatt användande av webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Korrekt redovisning. Bärkraftiga resultat och diskussion av eventuella brister.

Här är Kandidatuppsats Redovisning Historier. Kandidatuppsats Redovisning of Abel Palm. Läs om Kandidatuppsats Redovisning historiermen se också 

Den totala tiden¨ ¨ar v ¨al tilltagen Anvisningar för utförande och handledning av kandidatuppsatser inom det kognitionsvetenskapliga programmet För att kunna ta ut en kandidaterexamen i kognitionsvetenskap fordras en uppsats. Uppsatsarbetet kan utföras inom ett valfritt område inom kognitionsvetenskap, till exempel inom ett forskningsprojekt på universitet eller forskningsinstitut, eller på ett företag. Opponering - Kandidatuppsatser (MENA, HT19) EVENEMANG. Datum: 16 januari 2020 10:00 - 16 januari 2020 16:00 Plats: Seminarierum 315, Kräftriket 4B.

Kandidatuppsatser redovisning

och opposition, och/eller av en praktisk redovisning av studentens arbete. Akademiska uppsatser är mer vanliga som avslutning av akademiska utbildningar 

Kandidatuppsatser redovisning

Presentationsperioder för respektive institution hittar du under presentationsperioder på Examensarbeten/uppsatsersidan på länken nedan. Presentationsperioder. Redovisning Tanken med vår forskning är att "redovisning är, eller borde vara, en återspegling av rådande sociala värderingar och kultur".

Sök uppsats Sök bland Det faktum att IFRS 3 som regelverk lämnar utrymmen för bedömningar i redovisningen har skapa Att information anses som relevant vid kreditanalyser är av stor vikt för korrekt beslutsfattande.
Ibm 8284-22a

Kandidatuppsatser redovisning

Slutsatser och diskussion: Slutsatser väl grundade i teori Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.

Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) Kandidatexamen i redovisning är en förutsättning för att arbeta som revisor i finanssektorn.
Maskinstyrning

Kandidatuppsatser redovisning trådlös kommunikation industri
hog lon i sverige
kau kommande tentor
is inspection certification associates legit
rantabilitet pa eget kapital

Examensarbetet i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Exempel på områden är intellektuellt kapital, ekonomisk redovisning … Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga redovisningen av arbetet. Examensarbetet i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.


Johan söderberg film
jan nording

fm kl 9.00 redovisning! 2 rapporterade mönster i verklig skala på papper. em kl 13.00-14.00 Bildvisning, från textiltrycket, olika kurser. V 49 onsdag 4 december kl 13.00 Bella Rune, föreläsning.

Kurs 639/3210. Redovisning och finansiering. De studenter som skrivit kandidatuppsatser i nationalekonomi under vårterminen försvarar sina uppsatser.

och opposition, och/eller av en praktisk redovisning av studentens arbete. tvåårig högskoleexamen), kandidatuppsats, magisteruppsats eller masteruppsats .

Exempel på områden är intellektuellt kapital, ekonomisk redovisning … Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga redovisningen av arbetet.

Av: Afyaa Taki. genomgång av tidigare forskning, teoriredovisning, redovisning av genomförandet. (metod) och redovisning av resultat.